112 B, Swarn Park, Udhyog Nagar, Mundka, Delhi - 110041
+91 - 9873244372

Plain Metal Slitting Saws

Plain Metal Slitting Saws Image 1

Plain Metal Slitting Saws


No.of Teeth Cutter Dia. Face Width Hole Size No.of Teeth Cutter Dia. Face Width Hole Size
28 2-1/2" 1-32" 7/8 36 4 5/32 1
28 2-1/2" 3/64 7/8 36 4 3/16 1
28 2-1/2" 1/16 7/8 40 5 1/16 1
28 2-1/2" 3/32 7/8 40 5 3/32 1
28 2-1/2" 1/8 7/8 40 5 1/8 1
30 3 1/32 1 40 5 1/8 1-1/4
30 3 3/64 1 40 5 5/32 1
30 3 1/16 1 40 5 3/16 1
30 3 13/32 1 42 6 1/16 1
30 3 1/8 1 42 6 3/32 1
30 3 5/32 1 42 6 1/8 1
30 3 3/16 1 42 6 1/8 1-1/4
36 4 1/32 1 42 6 5/32 1
36 4 3/64 1 42 6 3/16 1
36 4 1/16 1 42 6 3/16 1-1/4
36 4 3/32 1 48 8 1/8 1
36 4 1/8 1 48 8 1/8 1-1/4
48 8 3/16 1-1/4

 

Featured Products

Keys & Clamps

  • 112 B, Swarn Park, Udhyog Nagar, Mundka, Delhi - 110041
  • +91 - 9873244372
  • sales@keytechno.com